Medical tests reckoned by the National Health Insurance Fund

CodeSpecialtyName of examinationMaximum Price settled by Health Insurance Fund - LEI -
HEMATOLOGYComplete blood count - hemoglobin, haematocrit, erythrocyte count, leukocyte count, platelet count, reticulocyte count**), differential blood count, erythrocyte indices*1)
HEMATOLOGYCytological examination of blood smear*3)
HEMATOLOGYESR*1)
HEMATOLOGYQuick time, prothrombin activity*1)
HEMATOLOGYINR*1) (International Normalised Ratio)
HEMATOLOGYAPTT
HEMATOLOGYDetermining ABO blood group for pregnant persons*1)
HEMATOLOGYDetermining Rh blood group for pregnant persons*1)
HEMATOLOGYAnti Rh specific immune bodies in the pregnant woman*1)
BIOCHEMISTRYUrea nitrogen*1)
BIOCHEMISTRYSerum uric acid*1)
BIOCHEMISTRYSerum creatinine*1), **)
BIOCHEMISTRYSerum Ionized Calcium*1)
BIOCHEMISTRYTotal Serum Calcium*1)
BIOCHEMISTRYMagnesemia*1)
BIOCHEMISTRYSideremia*1)
BIOCHEMISTRYGlucose*1)
BIOCHEMISTRYTotal serum cholesterol*1)
BIOCHEMISTRYSerum triglycerides*1)
BIOCHEMISTRYHDL cholesterol*1)
BIOCHEMISTRYLDL*1)
BIOCHEMISTRYSerum total protein*1)
BIOCHEMISTRYTGO*1)
BIOCHEMISTRYTGP*1)
BIOCHEMISTRYAlkaline Phosphatase*1)
BIOCHEMISTRYFibrinogenemia*1)
BIOCHEMISTRYGT range
BIOCHEMISTRYTotal bilirubin*1)
BIOCHEMISTRYDirect bilirubin*1)
BIOCHEMISTRYSerum protein electrophoresis*1)
BIOCHEMISTRYVDRL*1)
BIOCHEMISTRYRPR*1)
BIOCHEMISTRYTPHA confirmation*1), *4)
BIOCHEMISTRYGlycosylated hemoglobin*5)
IMMUNOLOGYASLO*1)
IMMUNOLOGYRheumatoid factor
IMMUNOLOGYC-reactive protein*1)
IMMUNOLOGYIgA, serum
IMMUNOLOGYIgE serum
IMMUNOLOGYIgM serum
IMMUNOLOGYIgG serum
IMMUNOLOGYSerum Complement C3
IMMUNOLOGYSerum Complement C4
IMMUNOLOGYDetection of Helicobacter Pylori
IMMUNOLOGYHIV testing to pregnant*1)
IMMUNOLOGYTSH
IMMUNOLOGYFT4
IMMUNOLOGYAg HBs (screening)*2)
IMMUNOLOGYAnti-HAV IgM*2)
IMMUNOLOGYAnti HCV*2)
IMMUNOLOGYFSH
IMMUNOLOGYLH
IMMUNOLOGYEstradiol
IMMUNOLOGYCortisol
IMMUNOLOGYProgesterone
IMMUNOLOGYProlactin
IMMUNOLOGYPSA
IMMUNOLOGYFree PSA
THROAT SWABCulture * 1) (including sensitivity testing for positive cultures)
URINALYSESComplete examination of urine (summary + sediment)*1)
URINALYSESUrine culture * 1) (including sensitivity testing for positive cultures)
URINALYSESDetermination of urinary glucose*1)
URINALYSESDetermination of urinary protein*1)
FAECAL EXAMINATIONFecal examination (three samples)*1)
FAECAL EXAMINATIONCoproculture* 1) (including sensitivity testing for positive cultures)
VAGINAL DISCHARGE EXAMINATIONMicroscopic examination
VAGINAL DISCHARGE EXAMINATIONPap Test*1)
VAGINAL DISCHARGE EXAMINATIONCulture (including sensitivity testing for positive cultures)
URETHRAL, AURICULAR, NASAL, OCULAR DISCHARGE AND PUS EXAMINATIONSMicroscopic examination / test
URETHRAL, AURICULAR, NASAL, OCULAR DISCHARGE AND PUS EXAMINATIONSCulture, anaerobes culture (including sensitivity testing for positive cultures) / sample
LUMBAR PUNCTUREMicroscopic examination / smear
LUMBAR PUNCTURECulture (including sensitivity testing for positive cultures)
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONItem processed in paraffin
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONBlock included in paraffin with histopathologic diagnosis
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONHistopathologic diagnosis on blade
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONHistopathology with special stains
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONSputum cytodiagnosis by paraffin inclusions
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONVaginal discharge cytodiagnosis
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONCytohormonal examination
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONPuncture fluid cytodiagnosis
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATIONImmunohistochemical tests*)
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se recomandă numai de medicul de specialitate diabet, nutriţie şi boli metabolice şi se decontează de cel mult două ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat)