Analize medicale in regim decontat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

CodSpecialitateDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
2.6001HEMATOLOGIEHemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari*1) 14,01
2.6002HEMATOLOGIENumaratoare reticulocite5,62
2.6003HEMATOLOGIEExamen citologic al frotiului sanguin*3)18,62
2.604HEMATOLOGIEVSH*1)2,63
2.60501HEMATOLOGIEDeterminare la gravida a grupului sanguin ABO*1)7,54
2.60502HEMATOLOGIEDeterminare la gravida a grupului sanguin Rh*1)7,88
2.6059HEMATOLOGIEAnticorpi specifici anti Rh la gravida7,54
2.6101HEMATOLOGIETimp Quick si INR*1) (International Normalised Ratio)14,68
2.6102HEMATOLOGIEAPTT12,3
2.6103HEMATOLOGIEFibrinogenemie*1)13,68
2.1002BIOCHIMIEProteine totale serice*1)7,04
2.1003BIOCHIMIEElectroforeza proteinelor serice*1)15,2
2.10063BIOCHIMIEFeritina serica *1)40
2.1011BIOCHIMIEUree serica*1)5,86
2.1012BIOCHIMIEAcid uric seric*1)5,86
2.1014BIOCHIMIECreatinina serica*1), **) 5,92
2.1015BIOCHIMIEBilirubina totala*1)5,86
2.1016BIOCHIMIEBilirubina directa*1)5,86
2.102BIOCHIMIEGlicemie*1)5,74
2.10303BIOCHIMIEColesterol seric total*1)5,74
2.10304BIOCHIMIEHDL colesterol*1)8,19
2.10305BIOCHIMIELDL colesterol*1)7,69
2.10306BIOCHIMIETrigliceride serice*1)7,04
2.10402BIOCHIMIETGP*1)5,86
2.10403BIOCHIMIETGO*1)5,83
2.10404BIOCHIMIECreatinkinaza CK10
2.10406BIOCHIMIEGama GT *1)7,99
2.10409BIOCHIMIEFosfataza alcalina*1)7,79
2.105BIOCHIMIESodiu seric*1)10
2.10501BIOCHIMIEPotasiu seric*1)11
2.10503BIOCHIMIECalciu seric total*1)5,37
2.10504BIOCHIMIECalciu ionic seric*1)7,88
2.10505BIOCHIMIEMagneziemie*1)5,37
2.10506BIOCHIMIESideremie*1)7,1
2.10507BIOCHIMIEFosfor (fosfat seric) *9)13
2.26BIOCHIMIEExamen complet de urina (sumar + sediment) *1)9,34
2.2604BIOCHIMIEDozare proteine urinare*1)5,37
2.2612BIOCHIMIEMicroalbuminuria (albumina urinara) *8)22
2.2622BIOCHIMIEDozare glucoza urinara*1)5,37
2.2623BIOCHIMIECreatinina urinara *8)8,00
2.25IMUNOLOGIETSH*1)20,50
2.2502IMUNOLOGIEFT4*1)20,83
2.2507IMUNOLOGIEParathormonul seric (PTH)43,00
2.2509IMUNOLOGIEHormonul foliculinostimulant FSH23,82
2.251IMUNOLOGIEHormonul luteinizant (LH)23,82
2.2514IMUNOLOGIECortizol27,87
2.2521IMUNOLOGIETestosteron30,10
2.2522IMUNOLOGIEEstradiol23,82
2.2523IMUNOLOGIEProgesteron25,31
2.2525IMUNOLOGIEProlactina25,31
2.327091IMUNOLOGIEAnti-HAV IgM*2)40,98
2.327092IMUNOLOGIEAg HBs*1)31,15
2.327093IMUNOLOGIEAnticorpi Anti HCV *1)64,90
2.3271IMUNOLOGIETestare HIV la gravida*1)33,29
2.4IMUNOLOGIEASLO*1)11,48
2.4001IMUNOLOGIEVDRL*1) sau RPR*1)5,49
2.40013IMUNOLOGIEConfirmare TPHA*4)12,29
2.40203IMUNOLOGIEAntigen Helicobacter Pylori*1)40,00
2.430011IMUNOLOGIEComplement seric C310,84
2.430012IMUNOLOGIEComplement seric C410,84
2.4301IMUNOLOGIEIgG seric14,77
2.43011IMUNOLOGIEIgA seric14,77
2.43012IMUNOLOGIEIgM seric15,10
2.43014IMUNOLOGIEIgE seric14,29
2.40053IMUNOLOGIEProteina C reactiva*1)10,67
2.4304IMUNOLOGIEFactor reumatoid9,34
2.43044IMUNOLOGIEATPO39,00
2.43135IMUNOLOGIEPSA*1)23,07
2.43136IMUNOLOGIEfree PSA*6)23,61
2.3025MicrobiologieExamen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) 15,29
2.50102MicrobiologieExamen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) 15,29
2.31MicrobiologieUrocultura*1) - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15,29
2.3062MicrobiologieCoprocultura*1) - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15,29
2.50120_1MicrobiologieExamen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) 15,29
2.51MicrobiologieExamen coproparazitologic*1)12,46
2.2701MicrobiologieDepistare hemoragii oculte*1)25,00
2.3074MicrobiologieExamene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) 15,29
2.50114MicrobiologieExamene din secre?ii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) 15,29
2.308MicrobiologieExamene din secre?ii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) 15,29
2.50115MicrobiologieExamene din secre?ii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)15,29
2.305MicrobiologieExamen bacteriologic din secre?ii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)15,29
2.50119MicrobiologieExamen fungic din secre?ii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)15,29
2.3022MicrobiologieExamen bacteriologic din secre?ii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) 15,29
2.50103MicrobiologieExamen fungic din secre?ii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)15,29
2.304MicrobiologieExamen bacteriologic din secre?ii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) 15,29
250110MicrobiologieExamen fungic din secre?ii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)15,29
25032MicrobiologieExamen bacteriologic din colec?ie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15,29
2.50120_2MicrobiologieExamen fungic din colec?ie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica 15,29
2.313MicrobiologieAntibiograma*5)12,23
2.502MicrobiologieAntifungigrama*5)14,55
2.9021_1MicrobiologieExamen histopatologic procedura completa HE (1 - 3 blocuri) *7)130
2.9021_2MicrobiologieExamen histopatologic procedura complet? HE (4 - 6 blocuri) *7)250
2.9010_1MicrobiologieExamen histopatologic procedura complet? HE ?i colora?ii speciale (1 - 3 blocuri) *7)160
2.9010_2MicrobiologieExamen histopatologic procedura complet? HE ?i colora?ii speciale ( 4 - 6 blocuri) *7)280
2.903MicrobiologieTeste imunohistochimice*)200 lei/set
2.9022MicrobiologieCitodiagnostic sput? prin incluzii la parafin? (1 - 3 blocuri)100
2.916MicrobiologieExamen citologic cervico-vaginal Babe?-Papanicolau*1)40
2.9025MicrobiologieCitodiagnostic lichid de punc?ie80
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.