Servicii medicale pentru obtinerea permisului auto/moto/moped si de port-arma

Clinica Romgermed executa in regim rapid, toate examinarile medicale clinice si paraclinice, necesare eliberarii fisei medicale auto si de port-arma, precum si incheierea acestora.
Legislatia in vigoare impune ca pentru obtinerea / preschimbarea permisului de conducator auto / motocicleta de toate categoriile si pentru permisele de port – arma, candidatul sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic.
Fisa medicala pentru obtinerea permisului de port-arma este necesara vânatorilor si paznicilor de la societatile de paza si protectie, precum si oricarei persoane care doreste sa detina si sa utilizeze arme letale si/sau neletale.
Examinarile medicale specifice pentru fiecare categorie, au loc in zile si intervale orare diferite, in functie de locatia clinicii pe care o alegeti – pentru detalii si programari, va rugam sa va adresati Clinicilor Romgermed.

valabilitate: 1 AN!

Pentru fise auto obligatoriu adeverinta medic de familie.

(Text extras din Anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.428/2019 publicat in  M.Of. nr. 807/4 oct. 2019: Fisa medicala se completeaza in doua exemplare; un exemplar se elibereaza solicitantului, celalalt exemplar, insotit de adeverinta de boli cronice eliberata de medicul de familie, se arhiveaza de catre unitatea medicala ambulatorie autorizata.)

Fise auto categoriile C/D/E numai la clinica Saint Lukas!